Wat is een testament?

Een testament is een officieel wettig papier waarin de wensen van de erflater staan, die moeten gebeuren na het overlijden dus waarin staat wat er moet gebeuren met: uw geld, de spullen en eventueel de zorg voor uw (minderjarige) kinderen.

 

Wanneer mag u een testament maken?

Testamenten mogen worden gemaakt door iedereen vanaf 16 jaar die in het bezit van zijn /haar verstandelijke vermogens is

 

Wat kunt u in een testament zoal regelen?

1. Wie krijgt welke spullen?

2. Wie krijgt er (eventueel) meer dan de ander?

3. Gaan de erfgenamen meer of minder erfbelasting (voorheen: successierecht) betalen?

4. Wie gaan er voor de minderjarige kinderen zorgen na het overlijden van beide ouders

5. Wie wordt de executeur die het allemaal gaat regelen?

 

U kunt dus door middel van een testament de regelingen zoals ze in de wet staan, veranderen naar uw

eigen wensen

 

Daarom is het belangrijk om een executeur te benoemen, die u vertrouwt en die uw testament kan laten uitvoeren, zoals u dat het liefste zou hebben.

 

Dan weet u in elk geval zeker dat uw beslissingen worden uitgevoerd zoals u dat wilt!

 

Wie moet mijn testament maken?

 

Het is altijd veiliger om uw testament door een notaris te laten schrijven, die doen dat zo zorgvuldig mogelijk, zodat er precies instaat wat u erin had willen hebben, zodat er zo weinig mogelijk ruimte is voor fouten.

 

U kunt natuurlijk ook een handgeschreven testament maken en dat bij een notaris in bewaring geven (een zgn. depot-akte), maar dat is in veel gevallen duurder, dan het laten maken van het eigenlijke testament.

 

Dit heeft te maken met de zorgvuldigheid die de notaris moet naleven.

 

Zij/Hij  is namelijk ook verantwoordelijk voor teksten die zij/hij niet heeft gelezen, dus zij/hij zal die teksten (uw testament) liever niet ongezien aannemen.

 

Codicil

Wel kunt u een handgeschreven codicil maken en thuis bewaren, dat is normaal een stukje uitleg/informatie wat je naast je testament maakt om extra wensen kenbaar te maken.

Wat voor kist u wilt, het soort bloemen of welke muziek of tekst u wilt hebben tijdens uw uitvaart bijvoorbeeld.

Naast uw testament dus, want alleen met een testament kunt u alles regelen!

 

Hoe vind iemand mijn testament na mijn dood?

 

In het Centrale Testamenten Register worden alle door de notaris gemaakte akten geregistreerd.

Bij een vermelding in het CTR kan iedere notaris zien bij welke notaris in Nederland uw testament ligt.

 

Moet een testament altijd door een notaris afgewikkeld worden?

 

Nee, dat hoeft niet, maar meestal wil de bank wel een 'verklaring van erfrecht', voordat ze het saldo van de rekening van de overledene vrijgeven. En die verklaring wordt alleen door een notaris opgemaakt, maar voor de rest kan de door uw aangewezen executeur de schulden betalen en de erfgenamen helpen met afwikkeling van het testament.

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bel dan voor een vrijblijvende afspraak via 0251 657000